16092023_Fanfaluca_W1_c_Diel_001_2048 16092023_Fanfaluca_W1_c_Diel_001_2048

SAVE the DATE
fanfaluca 11
10.-15. September 2024

TRIBUNA LIBRA per

  • tocs da teater da e cun giuvenils da 16 fin 26 onns
  • l’art scenic cun giuvenils (saut, teater, teater sautà, performanza, circus contemporan, e.a.)
  • tocs che vegnan sviluppads e creads da e cun giuvenils
  • colliaziuns a projects multifaras: projects libers, projects cun contexts inclusivs, pedagogic-culturals e contexts che concernan la cultura da giuventetgna, ensembles libers e gruppas libras, gruppas da teater da scola, gruppas da saut, gruppas da student:as u clubs da teater da giuvenils da chasas da saut e da teater
  • tocs da teater gia represchentads u tocs che han lur premiera avant il cumenzament dal festival
  • annunzias da tut las regiuns linguisticas da la Svizra
Ok