12092023_Fanfaluca_c_Diel_012_2048 12092023_Fanfaluca_c_Diel_012_2048

Giasts e participant*as da l'ediziun da quest onn partan lur regurdientschas ed experientschas, ma dattan surtut er in'egliada en il futur:  Tge spetgas, potenzials e visiuns han els per fanfaluca? Questa saira da discussiun è l'emprima occurrenza en il rom dal lavuratori davart il futur che accumpogna il festival. 

Cun

Ann-Marie Arioli
dramaturga, curatura, a partir dal 2024 manadra artistica da la Bühne Aarau

Lorena Cipriano
artista da performance, designra da grafica, curatura, dapi il 2018 da la partida tar fanfaluca en divers secturs 

Beatrice Goetz
coreografa e reschissura independenta, presidenta da la cumissiun speziala da teater e saut da l'Aargauer Kuratorium

Suzanne Marclay-Merz
advocata, commembra dal cussegl administrativ, dapi il 2018 cussegliera da la citad dad Aarau, ressort cultura

Joan Mompart
actur, reschissur, dapi il 2021 intendant dal Theatre Am Stram Gram, Genevra

Emma Monachesi
assistenta da reschia, actura dal momoll Theater Schaffhausen, gruppa da program fanfaluca 2023

Myriam Schleiss
Uffizi federal da cultura, secziun cultura e societad, participaziun culturala

e tut ils giasts.

L'avertura vegn accumpagnada artisticamain da curtas preschentaziuns dals tocs envidads. 

Ok